Klient i inwestycja

Nasza praca to wspólne przejście przez cały proces realizacji projektu lub pomoc na jego dowolnym etapie.

Strategia naszego działania opiera się na doświadczeniu, wiedzy oraz wnikliwej analizie ryzyk i możliwości  realizacji projektu. Sukces inwestycji, który jest naszym wspólnym celem stoi na końcu drogi przedstawionej poniżej.

 

 • wybór lokalizacji
  wybór lokalizacji
  • Wybór optymalnej lokalizacji dla farmy wiatrowej jest jednym z najważniejszych elementów całej inwestycji. Skupiamy się przede wszystkim na zbadaniu warunków wiatrowych i topograficznych, które wstępnie warunkują opłacalność inwestycji. Ponadto nasi pracownicy badają stan prawny nieruchomości dedykowanych projektowanym farmom wiatrowym. Już na możliwie najwcześniejszym etapie projektu zbieramy najważniejsze informacje klasyfikujące daną lokalizację do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Dzięki temu jesteśmy w stanie zniwelować ryzyko rozpoczęcia inwestycji w niedogodnych warunkach.
 • pomiary wiatru
  pomiary wiatru:
  • Nasz zespół wykonuje analizy wietrzności by potwierdzić słuszność decyzji montażu turbiny wiatrowej w wybranej lokalizacji. Odpowiednio przeprowadzone pomiary wiatru gwarantują skuteczność prowadzonej inwestycji. Dlatego wspieramy inwestorów w dopełnieniu wszelkich wymogów formalnoprawnych warunkujących wzniesienie masztu pomiarowego lub we własnym zakresie dokonujemy docelowych pomiarów wiatru.
 • raport środowiskowy
  decyzja środowiskowa
  • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  poprzedzone jest niewątpliwie pracochłonnym oraz składającym się z wielu czynników procesem administracyjnym. Gwarantujemy kompleksowe poprowadzenie wymaganych prac, czuwanie nad terminowością oraz staranność ich wykonania. To także okres, kiedy  lokalna społeczność  ma możliwość bliższego zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym. Dbając o poprawne relacje z mieszkańcami,  udzielamy wszelkich niezbędnych wyjaśnień, zarówno podczas tzw. konsultacji społecznych jak i indywidualnie. W ramach uzyskania decyzji środowiskowej współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie ornitologii, chiropterologii jak i szeroko pojętej ochrony środowiska. Korzystamy z profesjonalnych programów komputerowych umożliwiających dokonanie oceny oraz wpływu danego  przedsięwzięcia na środowisko.
 • lokalizacja inwestycji
  warunki zabudowy
  • Realizacja planowanej inwestycji wymaga uzyskania prawomocnej decyzji lokalizacyjnej, bądź to przez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, bądź poprzez zmianę/sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zależności od polityki gminy w tym zakresie. Inicjujemy i nadzorujemy wszelkie czynności zmierzające do pozyskania prawomocnych decyzji. Szczegółowa znajomość procedur administracyjno-prawnych pozwala nam skutecznie reprezentować interesy inwestora.
 • uzyskanie warunków przyłączenia
  uzyskanie warunków przyłączenia
  • Uzyskanie tzw. warunków przyłączenia i zawarcie umowy przyłączeniowej z zakładem energetycznym jest niewątpliwie najważniejszym etapem procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym, reprezentując interesy inwestora, zapewniamy fachowe i kompleksowe poprowadzenie procedury przewidzianej ustawą.
 • pozwolenie na budowę
  pozwolenie na budowę
  • Inicjujemy i nadzorujemy wszelkie czynności proceduralne, czuwamy nad poprawnością i kompletnością zgromadzonej dokumentacji, sugerujemy jedynie te decyzje, które przy możliwie najmniejszej ingerencji w środowisko - są uzasadnione ekonomicznie. Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, w wyborze których zawsze kierujemy się ich doświadczeniem i profesjonalizmem w działaniu. Te i wiele innych zasad naszej pracy, prowadzą do uzyskania prawomocnej decyzji otwierającej drogę do rozpoczęcia prac budowlanych.Pomyśl o środowisku! Zamiast drukować- zapisz tę stronę w moich ulubionych!

Login:
Hasło
Zaloguj