Nasza fascynacja
- Wiatr

Wiatr jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi na ich użytek już od tysięcy lat. W odległej przeszłości, zanim pojawiły się maszyny parowe, stanowił motor rozwoju przemysłowego, dziś postrzegany jest przez wielu jako główne źródło energii odnawialnej.

INformacje i programy UE

Monitorowanie obciążeń konstrukcji hal stalowych

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PROJEKT
WND-RPLD.04.03.00-00-138/10
WDROŻENIE TECHNOLOGII ICT W CELU ŚWIADCZENIA E-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ W HALACH STALOWYCH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA IV.3
E-TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2007-2013

UMOWA NR WND-RPLD.04.03.00-00-138/10

REALIZATOR PROJEKTU:
Vent Energy Sp. z o.o
ul. Tymienieckiego 20
90-349 Łódź

PARTNER PROJEKTU:
Vent Energy Operator Sp. z o.o
ul. Tymienieckiego 20
90-349 Łódź

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 954.650,00 PLN
w tym koszty kwalifikowalne: 582.000,00 PLN
i niekwalifikowalne: 372.650,00 PLN

WARTOŚĆ DOTACJI ROZWOJOWEJ: 407.400,00 PLN

TERMIN REALIZACJI:
Data rozpoczęcia projektu: 02.01.2011 r.
Data rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: 30.05.2012 r.
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.05.2012 r.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
W wyniku realizacji projektu będą świadczone następujące e-usługi:
1. Rejetracja i wprowadzanie danych.
2. Zdalny monitoring i zamawianie usług on-line.
3. Śledzenie zmian w halach on-line.
4. Raporty i analizy.

Oferty i wybór wykonawcówPomyśl o środowisku! Zamiast drukować- zapisz tę stronę w moich ulubionych!

Login:
Hasło
Zaloguj