Nasza fascynacja
- Wiatr

Wiatr jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi na ich użytek już od tysięcy lat. W odległej przeszłości, zanim pojawiły się maszyny parowe, stanowił motor rozwoju przemysłowego, dziś postrzegany jest przez wielu jako główne źródło energii odnawialnej.

INformacje i programy UE

Monitorowanie pracy elektrowni wiatrowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKT
WND-RPLD.04.03.00-00-005/09
WDROŻENIE TECHNOLOGII ICT W CELU ŚWIADCZENIA E-USŁUG
W ZAKRESIE OBSŁUGI ELEKTROWNI WIATROWYCH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA IV.3
E-TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2007-2013

UMOWA NR UDA-RPLD.04.03.00-00-005/09-00

REALIZATOR PROJEKTU:
Vent Energy Sp. z o.o
ul. Tymienieckiego 20
90-349 Łódź

PARTNER PROJEKTU:
Euro Invest Doradztwo Gospodarcze
Marcin Zdziechowski
ul. Zielona 25 lok. 45
90-602 Łódź

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:720 068,40 PLN
w tym koszty kwalifikowalne: 589 220,00 PLN
i niekwalifikowalne: 130 848,40 PLN (VAT)

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:406 654,00 PLN

TERMIN REALIZACJI:
Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2009 r.
Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 15.11.2010 r.
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 15.11.2010 r.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
W wyniku realizacji projektu będą świadczone następujące e-usługi:
1. Zarządzanie projektem budowy elektrowni wiatrowej oraz monitoring
postępu prac.
2. Zdalny monitoring i diagnostyka elektrowni wiatrowej.
3. Raporty i analizy efektywności ekonomicznej pracy elektrowni.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Oferty i wybór wykonawcówPomyśl o środowisku! Zamiast drukować- zapisz tę stronę w moich ulubionych!

Login:
Hasło
Zaloguj